Chcíc, aby spal - Koleda

Vít.JuřinaZnámá Vánoční koleda

1.Chtíc, aby spal, tak zpívala, synáčkovi, matka, jež ponocovala, miláčkovi: Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh. 2.Dřímej, to matky žádost je, holubičko, v tobě se duše raduje, ó perličko! Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest, velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd. 3.Ó lilie, ó fialko, ó růže má, dřímej, má sladká útěcho, zahrádko má! Labuti má a loutno má, slavíčku můj, dřímej, má harfo líbezná synáčku můj! 4.Miláčku, spi a zmlkněte, andělové, před Bohem se mnou klekněte, národové! Sestoupil v pravdě boží syn na naši zem, přinesl spásu, pokoj svůj národům všem.

Hudební skladatel Vít.Juřina

Ukázka Karaoke verze

Ve videu naleznete zvukovou ukázku vánoční koledy