Concertino

Vít.Juřina Concertino"

Concertino je italský název pro drobnější koncertní skladbu (přeloženo doslova: malý koncert). Méně často se tímto názvem označuje menší skupina sólových hudebníků. Název je někdy též užíván v souvislosti s hudebními soutěžemi (např. „Concertino Praga“ - mezinárodní soutěž mladých hudebníků, pořádaná každoročně Českým rozhlasem). Concertino je rozděleno do tří vět. 1. je veselá a rychlá, 2. smutná a pomalá a třetí temperamentní. Oblíbeným složením je např. spojení těchto hudebních nástrojů: troje housle, klavír a zobcová sopránová flétna. Lze napsat Concertino i pro violu, violoncello, kontrabas, hoboj a další kombinace.

Hudební skladatel Vít.Juřina

Ve svých instruktivnich skladbách převážně pro klavír, housle a akordeon zúročil svoji dlouholetou pedagogickou činnost. Skladby jsou určeny pro nejširší okruh žáků, představují pevný bod mezi pedagogickými skladbami pro klavír a již zmíněné nástroje.Jejích popularita je snad dána spojením domácích a zahraničních mnohaletých zkušeností a zásad elementárního vyučování. Výběr a sestavení skladeb respektuje zásadu rozmanitosti a všestrannosti hudebního skladatele Juřiny. Přednesové skladby jsou doplněny nezbytnými etudami a technickými cvičeními.

Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku první věty v trošku nepřesné interpetaci.Pro nákup použijte klikací odkaz na cd