MAZUREK TANEC

Vít.JuřinaForma taneční hudby ve 3/4 taktu (často srovnávaná s oberekem) praktikovaná v polské venkovské tradici, hlavně ve střední části Polska, v nížinách.

Tanec mazurek se tančí ve dvojicích kolem kruhu, přičemž se otáčí celým chodidlem, někdy se používá razítko v souladu s rytmem hudby nebo taneční obrat v opačném směru. Taneční postavy v obereku jsou výsledkem improvizace tanečníků a nejsou synchronizovány ve všech párech tančících na daném místě

Hudební skladatel Vít.Juřina

Narodil se v početné rodině Antonína Juřiny. Po absolutoriu odjel do Jugoslávie, kde od roku 1922 do roku 1925 vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Sinji a zároveň zde pracoval jako sbormistr a dirigent. Od roku 1925 do roku 1929 byl kapelníkem městské hudby v Makarske. Až do konce svého života se zabýval komponováním skladeb pro smyčcový a dechový orchestr, v roce 1977 vzniklo dílo Concertino pro klavír a smyčcový orchestr a v roce 1979 cyklus Z rodného kraje. Vytvořil 4 orchestrální symfonické tance: Partyzánský tanec, Jihoslovanský tanec , Polský tanec a Bulharský tanec. Své hudebně pedagogické zkušenosti zúročil v instruktivních skladbách pro žáky hudebních škol, i pro individuální a souborovou hru. Pro žákovský pěvecký soubor upravil písně slezské, české, slovenské, ruské, polské, ukrajinské a bulharské. Český rozhlas vysílal v jejich provedení zejména Koncertní valčík pro dechový orchestr a tři pozouny, Capriccio pro hoboj s dechovým orchestrem, Brilantní valčík se sólovým klarinetem, Burleskní kvapík pro dva klarinety a Burleska pro fagot. V jeho tvorbě nalezneme několik mazurků pro různé nástrojové obsazení

Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku tohoto tance.