MAZURKA TANEC

Vít.JuřinaJedná se o slovanský lidový tanec ve 3/4 taktu.

V 19. století se stal tanec populární v mnoha částech Evropy. V polštině se nazývá "Mazurek", slovo odvozené z "Mazur", které až do devatenáctého století, označoval obyvatele regionu Polska Mazovia. Lidovými tanci nazýváme ty, které vychází z hudebně pohybového projevu lidových vrstev v období předindustriální a zčásti industriální společnosti. Patří sem jak tance selského prostředí, tak i tance cechovní, městské či z dělnického prostředí. Tance selské, měšťanské a aristokratické se vzájemně prolínaly a ovlivňovaly, vznikaly tak mnohé varianty a taneční formy. Lidový tanec je součástí sociálního a kulturního prostředí, stává se určitým prostředkem komunikace.U nás na webu naleznete mnoho těchto tanců a jejich ukázek

Hudební skladatel Vít.Juřina

Narodil se v početné rodině Antonína Juřiny. Po absolutoriu odjel do Jugoslávie, kde od roku 1922 do roku 1925 vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Sinji a zároveň zde pracoval jako sbormistr a dirigent. Od roku 1925 do roku 1929 byl kapelníkem městské hudby v Makarske. Až do konce svého života se zabýval komponováním skladeb pro smyčcový a dechový orchestr, v roce 1977 vzniklo dílo Concertino pro klavír a smyčcový orchestr a v roce 1979 cyklus Z rodného kraje. Vytvořil 4 orchestrální symfonické tance: Partyzánský tanec, Jihoslovanský tanec , Polský tanec a Bulharský tanec. Své hudebně pedagogické zkušenosti zúročil v instruktivních skladbách pro žáky hudebních škol, i pro individuální a souborovou hru. Pro žákovský pěvecký soubor upravil písně slezské, české, slovenské, ruské, polské, ukrajinské a bulharské. Český rozhlas vysílal v jejich provedení zejména Koncertní valčík pro dechový orchestr a tři pozouny, Capriccio pro hoboj s dechovým orchestrem, Brilantní valčík se sólovým klarinetem, Burleskní kvapík pro dva klarinety a Burleska pro fagot. V jeho tvorbě nalezneme: valčík, mazurku, mazur, mazurek, menuet.

Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku tohoto tance.