Pochod hudba ukázka youtube skladatel Vítězslav Juřina

Vít.JuřinaPochod je hudební skladba v sudém taktu s výrazným pravidelným rytmem. Tempo může být různé – od svižného u vojenských pochodů, přes volnější slavnostní, až po pomalé u pochodu smutečního.

Historicky pochody vychází z vojenského prostředí – k bubnování, které udávalo krok vojákům, se začaly přidávat žesťové nástroje.Později znikaly hornické pochody a pronikly také i do klasické hudby, kde vznikaly jako samostatné skladby i jako součást větších forem – symfonií, sonát, oper aj.

Hudební skladatel Vít.Juřina

Narodil se v početné rodině Antonína Juřiny. Po absolutoriu odjel do Jugoslávie, kde od roku 1922 do roku 1925 vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Sinji a zároveň zde pracoval jako sbormistr a dirigent. Od roku 1925 do roku 1929 byl kapelníkem městské hudby v Makarske. Až do konce svého života se zabýval komponováním skladeb pro smyčcový a dechový orchestr, v roce 1977 vzniklo dílo Concertino pro klavír a smyčcový orchestr a v roce 1979 cyklus Z rodného kraje. Vytvořil 4 orchestrální symfonické tance: Partyzánský tanec, Jihoslovanský tanec , Polský tanec a Bulharský tanec. Své hudebně pedagogické zkušenosti zúročil v instruktivních skladbách pro žáky hudebních škol, i pro individuální a souborovou hru. Pro žákovský pěvecký soubor upravil písně slezské, české, slovenské, ruské, polské, ukrajinské a bulharské. Mnoho let spolupracoval s Ostravským dechovým orchestrem Ostravanka a Hornickou dechovou hudbou z Moravské Ostravy. Český rozhlas vysílal v jejich provedení zejména Koncertní valčík pro dechový orchestr a tři pozouny, Capriccio pro hoboj s dechovým orchestrem, Brilantní valčík se sólovým klarinetem, Burleskní kvapík pro dva klarinety a Burleska pro fagot.

Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku jedné z mnoha skladeb