Vojenská dechová hudba skladatel Juřina

Vít.JuřinaSkladby které hrály armádní dechové hudby

Hudební skladatel Vít.Juřina

Narodil se v početné rodině Antonína Juřiny. Po absolutoriu odjel do Jugoslávie, kde od roku 1922 do roku 1925 vyučoval zpěv na reálném gymnáziu v Sinji a zároveň zde pracoval jako sbormistr a dirigent. Od roku 1925 do roku 1929 byl kapelníkem městské hudby v Makarske. Až do konce svého života se zabýval komponováním skladeb pro různá hudební tělesa. Vytvořil 4 orchestrální symfonické tance: Partyzánský tanec, Jihoslovanský tanec , Polský tanec a Bulharský tanec. Své hudebně pedagogické zkušenosti zúročil v instruktivních skladbách pro žáky hudebních škol, i pro individuální a souborovou hru. Pro žákovský pěvecký soubor upravil písně slezské, české, slovenské, ruské, polské, ukrajinské a bulharské. Spolupracoval s mnoha hudebními tělesy, hlavně s Vojenskou posádkovou hudbou Olomouc a Přerov. V jeho tvorbě nalezneme spoustu skladeb pro dechový orchestr

Vojenská dechová hudba skladatel Ukázka

Ve videu naleznete zvukovou ukázku mazurky "V rytmu mazurky"